Prezentarea Orașului

Huedinul este situat în judetul Cluj, la 50 km vest de resedinta acestuia – Cluj-Napoca – în depresiunea cu acelasi nume si se afla la altitudinea de 556 m.
Este strabatut de râul Crisul Repede, care pe suprafata localitatii are un curs domol si debit mic deoarece izvoarele acestuia se afla doar la 10 km distanta (si devine cu adevarat repede dupa ce se înfrateste cu Draganul). Râul strabate orasul si hotarul acestuia pe o lungime de 7 km, iar în zona centrala primeste cel mai însemnat afluent al sau – Valea Domosului.
De oras apartine si cartierul Cetatea Veche , cu case rasfirate de-o parte si de alta a pârâului Dragna (dupa specificul localitatilor Tranisu si Visagu de unde au venit si s-au asezat în deceniile II-III ale secolului al XX-lea), precum si localitatea componenta Bicalatu cu case apropiate între ele , situate în stânga si-n dreapta pârâului Fiscut.
Relieful Huedinului cu cartierele sale componente prezinta trei forme distincte : de lunca, de terase si de versant.
Lunca se întinde în directia est – vest , pe aproximativ 17% din teren, având o latime cuprinsa între 200-800 m, iar pe vaile secundare (valea Domosului, valea Dragna, valea Fiscut) între 20 si 50 m.
Versantii ocupa aproximativ 75% din suprafata. fiind pozitionati mai ales în partea de nord a orasului propriu-zis, dar pe care îi putem împarti în : versanti cu expunere sudica si cu expunere nordica.
Terasele ocupa 8% si le gasim în partea vestica si-n nord.
Stratigrafia terenului se prezinta astfel : straturi de umplutura, argile, mâl negru-cafeniu si de sedimente.
Din punct de vedere climatic Huedinul se încadreaza în arealul în care predomina climatul continental moderat. Temperatura medie anuala este de 7-8 grade Celsius, cu precipitatii de 700-800 mm.
Daca analizam solul si vegetatia constatam cele 3 etaje de relief : soluri aluvionare favorabile culturilor de porumb si de plante furajere, solurile negre potrivite culturilor de grâu, orz si trifoi, si solurile scheletice destinate pasunilor, iar pe o arie întinsa solurile brune de padure în diferite stadii podzolice.
În functie de soluri si de formele de relief, de-a lungul istoriei, huedinenii, în marea lor majoritate cultivatori de cereale, crescatori de animale si cu preocupari pomico-viticole, se orientau si foloseau o parte a terenului agricol prin asolamente bienale si trienale, au stabilit locurile potrivite vitei-de-vie, pomilor roditori si locurile de fânat ori pasunat.
În nord-vestul orasului a dominat padurea, predominând speciile de foioase (în special fagul , carpenul, gorunul). Arbustii s-au mentinut în zonele de liziera a padurii.
Pajistile si fânetele au oferit si ofera conditii pentru cresterea animalelor (cu diferite specii de trifoi, iarba vântului, paiusul, clopotelul, cimbrisorul si altele).
Acesta este în general cadrul natural în care a evoluat si supravietuit asezarea de-a lungul istoriei.