Contul unic amenzi

Contul unic prin care organele fiscale pot sa incaseze amenzile contraventionale intr-un cont unic de venituri “Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire”,este contul numarul: RO77TREZ22121A470400XXXX , deschis la Trezoreria Huedin