Comisiile de specialitate

Comisiile de specialitate, pe principalele domenii de activitate social – economice, în cadrul Consiliului Local Huedin.

Comisia pentru activități economico-financiare și agricultură astfel:

– Buzaș – Fekete Maria – președinte

– Goga Oana – Raluca – secretar

– Mereu Liviu – membru

– Nicola Anamaria – membru

– Simplicean Horea – Dan- membru.

Comisia pentru cultură, culte, învățământ sănătate, familie, copii, tineret și sport, astfel:

– Matiș Horea – presedinte

– Stîngă Mariana – secretar

– Fărcaș Cătălin – membru

– Ciota Marius – membru

– Antal Ștefan – membru.

Comisia de muncă, protecție socială și juridică astfel:

– Popa Pol Vasile – presedinte

– Farkas Marius – secretar

– Tămaș Dorin – membru

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism astfel:

– Simplicean Horea – Dan – președinte

– Achim Călin – secretar

– Schvarcz Tibor – membru.

Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Oraşului Huedin.