Buget din toate sursele de venituri-Dezbateri

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul Primăriei Oraşului Huedin www.primariahuedin.ro sau la sediul acesteia din strada Horea nr.l (panou afişaj) în conformitate cu prevederile art.7 alin (4) şi (5) din Legea 52/2003 privind tranparenţa decizională în administraţia publică până la data de 10 februarie 2020, se pot trimite, în scris pe adresa Oraşului Huedin sau pe adresa de e-mail secretariat@primariahuedin.ro  propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ sus amintit.

2020