Alegeri în Consiliul Local Huedin

Azi, 06.11.2020, Consiliul Local Huedin s-a întrunit în ședința extraordinară. În această ședință au depus jurământul consilierii locali:

– Antal Ștefan – UDMR

– Stîngă Mariana – PNL

– Popa -Pol Vasilie – PNL

– Goga Oana Raluca – PSD.

A fost ales viceprimarul orașului Huedin, doamna Buzaș – Fekete Maria, prin vot secret, cu 9 voturi pentru și 4 împotrivă.

De asemenea au fost constituite comisiile de specialitate, pe principalele domenii de activitate social – economice, în cadrul Consiliului Local Huedin.

Comisia pentru activități economico-financiare și agricultură astfel:

– Buzaș – Fekete Maria – președinte

– Goga Oana – Raluca – secretar

– Mereu Liviu – membru

– Nicola Anamaria – membru

– Simplicean Horea – Dan- membru.

Comisia pentru cultură, culte, învățământ sănătate, familie, copii, tineret și sport, astfel:

– Matiș Horea – presedinte

– Stîngă Mariana – secretar

– Fărcaș Cătălin – membru

– Ciota Marius – membru

– Antal Ștefan – membru.

Comisia de muncă, protecție socială și juridică astfel:

– Popa Pol Vasile – presedinte

– Farkas Marius – secretar

– Tămaș Dorin – membru

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism astfel:

– Simplicean Horea – Dan – președinte

– Achim Călin – secretar

– Schvarcz Tibor – membru.

Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Oraşului Huedin.

Biroul de Presă al Primariei Orașului Huedin